Profil

Sme dopravná a zasielateľská spoločnosť so sídlom v Podtúrni (Liptovský Hrádok), ktorá bola založená v roku 1992. Už viac ako 23 rokov  pôsobíme na slovenskom i medzinárodnom dopravnom trhu ako spoľahlivý partner. V regi...

Viac ...

Vozový park

Naša spoločnosť disponuje vlastným vozovým parkom, ktorý v súčasnosti tvorí spolu  32 vozidiel, rôznych objemov a hmotností. Každé vozidlo má vlastnú navigáciu a je monitorované cez GPS, čím je zabezpečená okamžitá kontrola polohy, dostupno...

Viac ...

Služby

Cestná nákladná doprava Zasielateľstvo a sprostredkovanie nákladnej dopravy Letná a zimná údržba vonkajších priestorov firiem Skladovanie a uskladňovanie Prenájom parkovacích plôch Predaj pohonných hmôt

Viac ...

Kontakt

Vedenie spoločnosti: Vladimír Hoško Predseda predstavenstva Tel: +421 44 523 17 19 Mobil: +421 905 406 103 E-mail: vladimir@hosko.eu Ing. Ria Hošková Výko...

Viac ...